Ahlakta ve Sanatta Ölçü

Sanatta, şiirde ölçü birimi, estetiğin ölçü birimidir. İyi-kötü ahlakın konusudur. Doğru-yanlış bilimin konusudur. Şiirin/sanatın konusu güzeldir. Şiirde biraz simgesel, meteforik anlatım, biraz da müzik vardır. Sonuçta sanat bir encoding/kodlama işidir: Metefor, sembol, simge… Alıcı...