Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları

Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları Hz. Musa (a.s) ‘a Tevrat indirildi. Çevresindeki insanlar bir müddet sonra Hz. Musa (a.s) ‘a gelen Tevrat’a inanmayı bıraktılar. Hz. Musa (a.s) sözlerinden bunları kast etti, Tevrat bize...