Kategori: Din

0

İlahiyatçı Bir Başbakan-I

Bu yazımızda Darülfünun İlahiyat Fakültesi hocası Mehmet Şemsettin Günaltay’ın hayatı ve eserleri üzerinde bazı mülahazalarda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin on dördüncü başbakanı da olan Günaltay’ın ilmi ve siyasi kişiliği yanında ilahiyat fakülteleri açısından katkısını ve...

0

Bir Yasaklı Kitabın Hikayesi-III

Değerlendirme Yazar kitabını üç ana bölümde incelemiştir. Bu bölümler kendi ifadesi ile “Hilafet ve İslam” “Hükümet ve İslam” “Tarihte Hükümet ve Hilafet” adlı bölümlerden oluşmaktadır. Bölümlere her ne kadar bu başlıklar atılmışsa da yazar...

0

Bir Yasaklı Kitabın Hikâyesi-II

Kitabın Serüveni Abdurrazık’ın kitabına tepkiler öyle yoğun olmuştur ki; Muhammet Ammara şöyle demektedir: “matbaa ülkelere girdiğinden bu yana basılan hiçbir kitap, böylesine bir tartışma ve kargaşa üretmemiştir.”[1] O dönemdeki kargaşayı göstermesi açısından kitap ve...

0

İbn Rüşt ve Endülüs-II

İbn Rüşt İbn Rüşt, Murabıtların başarılı yıllarının sonlarında 520/1126’da Kurtuba’nın Kadiu’l-Kudat’ı olan dedesinin ölümünden çok az önce Kurtuba’da doğdu. Kurtuba o tarihte Avrupa’nın en önemli kültür şehriydi. 400 bin kitap kapasiteli bir kütüphane bulunuyordu....

0

İbn Rüşt ve Endülüs-I

Filozoflar eskiden beri insan denen varlığın toplumsal bir varlık olduğundan bahsederler.  Bu manada her insanı kendi toplumu içinde değerlendirmek o insanı anlamada önem arz etmektedir. Çünkü insanın kendi çevresinden etkilenen bir varlık olduğu kesindir...

0

Göç-II

Göç ve Medeniyet İlişkisi Dünyanın en meşhur Tarih felsefecisi Tonybee, bugüne kadar 27 medeniyeti tespit etmiştir. Bu medeniyetlerin hemen hemen hepsi, hatta en eskileri göçlerin olduğu kıtalarda muhacir ırklara aittir. Yerlilerin ise bir varlık...

0

Göç-I

“Medeniyetler bir göç sonucu oluşur” şeklindeki bir kabulü, düşünce adamları söylerler. Bu tesbit çok iddialı da olsa gerçeği yansıttığı yadsınamaz. Çünkü tarihin derinliklerinden bu tarafa kurulan medeniyetler ele alındığında bu gerçeklik görülebilmektedir. Bu gerçekliğin...

0

Mûtezile ve İktidar-II

Bu noktada Beytü’l-Hikme gibi kurumlarda çalışanlara bu kadar özgürlükler verilmesine rağmen, bazı meselelerde hiç de özgürce davranmayan Mûtezile iktidarı döneminden bir örnek olayla konumuzu açıklamak, akli izahlara ve insan özgürlüğü bağlamında Mûtezile’nin hoşgörüsüzlüğüne bir...

0

Şeytan Üçgeninde Dans -Sünnicilik, Seleficilik, Şiicilik- II

İslam Zirve değil, Tabandır. Son dönem mezhebi mücadeleler çerçevesinde ilk dönem sahabe toplumuna bir özlem ve özenti gelişmekte, İslam’ın zirveden aşağıya doğru inişe geçtiği şeklindeki algı yayılmaktadır. Bu bağlamda; Hz. Peygamber’in ashabıyla birlikte yaşadığı...