İbrahim Emiroğlu | Mantık Yazıları

18194251_1872320696356144_8986523626500898313_n İbrahim Emiroğlu | Mantık Yazıları

Mantık Yazıları

Mantık, doğru ve tutarlı düşünmeyi, kişileri düşüncede yanlışa düşmekten korumayı amaçlamaktadır. Ferdin başarılı ve mutlu, dolayısıyla bu fertlerden oluşan toplumun da huzurlu, mutlu ve esenlik içinde olmasında mantığın yeri ve önemi asla yadsınamaz.

Kitap 21 yazının toplanmasından oluşmaktadır. Görüleceği gibi onların bir kısmı, İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri öğrencilerimiz düşünülerek İslam Düşüncesi ve İslâm Mantık Tarihini ilgilendirmektedir. Mantığı, salt biçimde, kendi şatosuna hapsetmemek ve diğer disiplinlerle ilişkisini göstermek açısından bunu gerekli görmekteyim. Bu amaçla ilkyazım, mantığın diğer bilimlerle ilişkisini konu edinmektedir. Din için mantığın gerekliliği, felsefi düşünce içinde dininin yeri ve önemini kısa da olsa gösterme açısından Kur’ân’da Akıl, Dinde Akıl-Mantık, Mantık-Fıkıh Usûlü İlişkisi, vaazlarda yapılan yanlışlardan bolca örneklerin seçildiği Konuşmanın Bölümleri ve Tutarlılık başlıklı yazım ve dinde tartışmanın yeri, şartları ve âdâbını içeren Kur’ân Mantığı adlı yazılarım kitaba bu amaçla alınmıştır. Yine Cedel Nedir? Cedelin İşleyişi ve Değeri, Gazâlî’nin Tehâfüt’ünde Muhataplarını veya Muârızlarını Red Gerekçeleri, ve Tartışma Usûl ve Âdâbı Açısından Gazzali’nin Tehâfütü’l-Felâsife’sinin İncelenmesi, tartışma sanatının işleyişi, incelikleri ve âdâbını göstermeleri açısından önemli görülerek alınmıştır. Mevlânâ örneğinden yola çıkılarak yayınlanmış üç makalem ve geri kalan 7 yazım ise yanlışlarla ilgilidir. Söz konusu bu yazıların, yanlışların ne olduğu ne şekillerde işlendiği ve bunlardan korunma yollarını uygulamalı biçimde sunduğundan dolayı, pratik değerlerinin de olduğunu düşünmekteyiz.

İbrahim Emiroğlu | Mantık Yazıları

Elis

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: